Počátek založení sboru dobrovolných hasičů v Dašicích se datuje ke konci roku 1877.

Po velkém požáru místního mlýna se začali zajímat občané jak se bránit proti požárům. Jako většina měst, tak i Dašice byly vystavěny dřevěnými stavbami, které stávaly blízko u sebe. Pro Červeného kohouta tak nebyl problém požárem zničit značnou část města. Iniciativy se ujal starosta Antonín Rychlík. Sezval všechny služby způsobilé občany a po zapáleném projevu je vyzval ke vstupu do hasičských řad. Prvními členy bylo 49 mužů.

Město již sice vlastnilo hasičskou stříkačku, ale ani ona, ani ostatní nářadí již nevyhovovalo, a proto byl hledán finanční zdroj k zakoupení nového.

Správa místního akciového cukrovaru darovala 200 zlatých, správa Občanské záložny 100 zl.  a uspořádaná sbírka mezi občany vynesla přes 600 zl. Na zaplacení všech výdajů  si však sbor musel vypůjčit ještě 300 zl.

Jeho první cvičení se událo již v roce 1878. V červnu 1879 byl vyslán zástupce sboru na schůzi hasičských sborů Chrudimska, kde byly přijaty župní stanovy. Na základě těchto stanov se stal dašický sbor členem Župní hasičské jednoty v Chrudimi.

V několika dalších letech se však sbor málem rozpadl,  protože zvolený starosta sboru nechtěl funkci přijmout.  V následujících letech však hasičský sbor zasahoval nejen u požárů, ale i při dalších živelných událostech, a to pravidelně až do regulace řeky Loučné o povodních.Pomýšlelo se ihned na sestavení stanov, které byly počátkem roku 1878 tehdejším c. k. místodržitelstvím v Praze schváleny. V minulém století sečinnost sboru úspěšně rozvíjela a modernizace techniky neztrácela krok s technickým vývojem. V roce 1927 byla zahájena stavba hasičskézbrojnice a poslední rekonstrukce stávající budovy přišla v roce 1958. V roce 2001 došlo na „zmrtvýchvstání“ sboru, který se dodnes úspěšně rozrůstá.
Zajímavostí se najde hned několik. Stejně jako v době založení, i nyní má sbor 49 členů – 19 mužů, 9 žen a 21 dětí.