Jednotka dobrovolných hasičů Dašice patří do skupiny JPO III, jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace.

Členové jednotky SDH se pravidelně účastní různých školení, jako jsou školení dýchací techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů, kurzprvní předlékařské pomoci, školení strojníků, velitelů – zkrátka všech dovedností, které hasičům v terénu mohou přijít vhod. Jednotka totiž nejezdí pouze k požárům, ale také k autonehodám, k odstraňování nebezpečných překážek, pomoc při živelných pohromách.

 

Jiří Hora, velitel jednotky (A)

___________________________________________________________________

                    

Radek Hora, velitel družstva (B) |  Petr Kořínek, velitel družstva (C)

                   

Pavel Růžička, velitel družstva | Tomáš Plevák, velitel družstva

___________________________________________________________________

       

Marcel Dostál, Strojník | Pavel Dušek, Strojník

       

Martin Bruder, Strojník | Marek Endr, Strojník

    

Jan Jaroš, Strojník |  Jan Endr, Strojník

Petr Štěpánek, Strojník

___________________________________________________________________

                 

Ladislav Dračka, Hasič | Marek Jelínek, Hasič | Michal Dušek, Hasič | Jan Jelínek, Hasič

                                           

   Ondřej Zvolenský, Hasič | Aleš Beran, Hasič | Patrik Špulák, Hasič 

Leoš Kříž, Hasič