Zásah číslo: 41.

Datum zásahu: 21.10.2020 8:08

 

Technická pomoc

Technicka pomoc. Odstranění překážek. Jednotka byla vyslána k zapadlé technice ze stavby dálnice D35 v úseku komunikace 32254, kde zapadl stroj na zpevňování podkladu dálnice vápnem a částečně zavázel na komunikaci. Na pomoc přijel nákladní vůz s vápnem, který tento stroj doplňuje, bohužel i on zapadl na protější straně komunikace. Jednotka provedla průzkum, z vozidel nevytékala žádná z provozních tekutin. Na vyproštění techniky byl přivolán jeřáb na zvedání těžkých břemen, který si firma zajistila sama. Na místě: JSDH Dašice, HZS Pardubice-st. Holice.